ประกาศจัดจ้างทำเว็บไซต์หน่วยงาน

ประกาศจัางเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 • ใช้สคริป WordPress ทันสมัยล่าสุด
 • เทมเพลตมาตรฐาน ใช้งานง่าย สะดวก
 • โครงสร้างเว็บไซต์ภาครัฐ เพิ่มหมวดหมู่ ITA
 • เพิ่มระบบร้องเรียน ร้องทุกข์
 • เชื่อมโยงระบบ e-GP จากส่วนกลาง, ข่าว สถ.
 • จำนวนหน้า ไม่จำกัด
 • จัดทำพร้อมลงข้อมูลพื้นฐานหน้าแรก
 • ฟรีโดเมนเนมราชการ .GO.TH
 • ฟรีโฮสติ้ง SSD 4 GB
 • ให้คำปรึกษาตลอดปี
 • ราคาไม่เกิน 7,000 บาทตือปี
ITA-2021.pdf_compressed-1